www.Facebook.com/GigGogDotCom  เปิดโผย้าย3ทัพ ประวิตรนัดถก


เปิดโผย้าย3ทัพ ประวิตรนัดถก

เปิดโผย้ายทหาร 3 เหล่าทัพประจำปี ลงตัวแล้วเกือบทั้งหมด หลังประวิตรสั่ง ผบ.เหล่าทัพสรุปเสร็จภายใน 15 ส.ค.นี้ คาดมีการกางบัญชีหารือกันอีกรอบ ระหว่างไปเยือนสิงคโปร์วันนี้ โดยมีผบ.ทั้ง 4 เหล่าทัพ เดินทางไปกับรมว.กลาโหมพร้อมหน้า มั่นใจนายกฯยึดธรรมเนียมปฏิบัติ คือไม่มีการล้วงลูกอย่างเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ว่า ขณะนี้บัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารประจำปี 2552 หรือ โผโยกย้ายทหาร ของทุกเหล่าทัพ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วน กองทัพบก กองทัพเรือ และกอง ทัพอากาศ ได้นำส่งให้ พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.สส. พร้อมจะนำส่งให้ พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดฯกลาโหม เพื่อผ่านขึ้นส่งมอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ รมว.กลาโหม ได้วันที่ 15 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้พล.อ. ประวิตร ได้มอบนโยบายการจัดทำโผโยกย้ายต่อ ผบ.เหล่าทัพ ในที่ประชุมสภากลา โหม เมื่อปลายเดือนก.ค. โดยให้ทุกเหล่าทัพ จัดทำโผโยกย้ายให้เสร็จก่อน 15 ส.ค. นี้ และให้เน้นจัดทำด้วยความโปร่งใส โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งด้วยความถูกต้องเป็นธรรม เหมาะสม ความรู้ความสามารถ และอาวุโส โดยเฉพาะในการปรับย้ายในส่วนของ กองทัพบก ที่มีตำแหน่งหลักว่างจำนวนมาก ประกอบกับ พล.อ.ประวิตรให้ความมั่นใจการจัดทำโผโยกย้ายในยุคนี้ภายใต้การกำกับดูแลของตนเอง และรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะไม่เข้ามาล้วงลูกภายในกองทัพ จะให้สิทธิ์เด็ดขาดต่อ ผบ.เหล่าทัพ จัดทำบัญชีรายชื่อ ได้อย่างอิสระ จะไม่มีการล้วงลูกดังเช่นอดีต หรือรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 13 ส.ค. พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปเยี่ยมและแนะนำตัวในโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง รมว. กลาโหม ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจะพบผู้นำทางทหารและรมว.กลาโหมของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้นำผบ.เหล่าทัพร่วมคณะเดินทางไปด้วย ประกอบด้วย พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.สส. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส 319 ของกองทัพอากาศ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ คาดว่า พล.อ. ประวิตร จะใช้เวลาหารือในเรื่องโผโยกย้ายทหารกับผบ.เหล่าทัพ เพื่อให้การจัดทำโผครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในส่วนรายชื่อที่ ผบ.เหล่าทัพ เตรียมจัดส่งให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว. กลาโหม ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา (ตท.9) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษรศรีสกุล ประธานที่ปรึกษา ทร.(ตท.8) เป็น รองปลัดกระ ทรวงกลาโหม พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท หัวหน้าสำนักงาน รมว.กลาโหม (ตท.8) เป็น ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล)

พล.อ.อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. (ตท.10) เป็น หัวหน้าฝ่ายเสนา ธิการประจำ รมว.กลาโหม พล.อ.ชาตรี ทัตติ หน. ฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดฯกลาโหม(ตท.14) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประ มาณกลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.8) เป็น รองผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (ตท.10) เป็น รองผบ. ทหารสูงสุด พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมย์รัตน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.(ตท.11) เป็น รองผบ. ทหารสูงสุด พล.อ.พรชัย กรานเลิศ ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.10) เป็นประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ.สินาด หงสกุล หน.คณะ ฝสธ.ประจำฯ(ตท.10) เป็น รองเสธ.ทหาร

กองทัพบก พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยประดับ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.10) เป็น รองผบ.ทบ. พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.9) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน.สนง.ผบ.ทบ. (ตท.11) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.พิรุณ แผ้วผลสง รองเสธ.ทบ.(ตท.10) เป็น ผช.ผบ. ทบ.พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รองเสธ.ทบ. (ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.คำนวน เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.) (ตท.9) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก(ตท.9) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.อดุล อุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก(ตท.11) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.

พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ตท.10) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)พล.ท. วรวิทย์ พรรณสมัย ผบ.รร.จปร.(ตท.10) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ปลัดบัญชีทหารบก(ปช.ทบ.) (ตท.12) เป็น หน.คณะ ฝสธ ประจำฯ พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผช.เสธ.ทบ. ฝยก.(ตท.12) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.อภิชัย พิณสายแก้ว ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.(ตท.11) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ต.องอาจ พงษ์ศักด์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.13)เป็น ผช.เสธ.ทบ. ฝยก. พล.ต.สุรศักด์ กาญจนรัตน์ เจ้ากรมกิจการพล เรือนทหารบก(จก.กร.ทบ.) (ตท.12) เป็น ผช. เสธ.ทบ.ฝกร. พล.ต.คม สัน มานวกุล รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.10) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ตท.10) เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท. 12) เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.โปฎก บุน นาค รองผบ.นสศ.(ตท.12) เป็น ผบ.นสศ. พล.ท.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ผบ.นรด.)(ตท.12) เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา รองผบ.นรด. (ตท.11)น้องชายพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. เป็น ผบ.นรด. พล.ต.ปริญญา สมสุวรรณ ที่ปรึกษา ทบ.(ตท.11) เป็น ผบ.รร.จปร. พล.ต.เอกชัย วัชรประทีป รองจก.สพ.ทบ. (ตท.10) เป็น จก.สพ.ทบ. พล.ต.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ เจ้ากรมการเงินทหารบก(จก.กง. ทบ.) (ตท.12) เป็น ปช.ทบ.

พล.ต.เอกนันท์ รัตนโสภา รองแม่ทัพภาค ที่ 1 (ตท.13) ป็นที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ จก.สห.ทบ. (ตท.11) เป็น ที่ปรึกษา ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.สนธยา ทรัพย์สกุล ผบ.จทบ.สระแก้ว(ตท.11) เป็นที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ธงชัย เทพารักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.วรากร เพิ่มพูน ผบ.พลพัฒนาที่ 3 (ตท.11) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.สมชาย อุตมะ ผบ. มทบ.31 (ตท.10)เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท)

พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผบ.พล.1 รอ. (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต. อุดมเดช สีตบุตร ผบ.พลร.9 (ตท.14) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผบ. มทบ.15 (ตท.16) เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผบ.พลพัฒนาที่ 1 (ตท.13) เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.พจน์ เหรียญมณี ผบ. มทบ.21 (ตท.11) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.อเนก อินทร์อำนวย ผบ. จทบ.เชียงราย(ตท.13) เป็น ผบ.มทบ.31 พล.ต.พิจิตร ลักษณะละม้าย เสธ.ทภ.3 (ตท.13) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.วุฒิชัย วิมุกตะลพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.(ตท. 10) เป็น จก.ขส.ทบ.

พ.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองผบ.มทบ. 11 (ตท.14) เป็น ผบ.มทบ.15 พ.อ.นันทพล จำรัสโรมรัน รองผบ.พล.ม.2 รอ.(ตท.14) เป็น ผบ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล รองจก.กร.ทบ. เป็น จก.กร.ทบ. พ.อ. ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองจก.ส่งกำลังบำรุง ทบ.(กบ.ทบ.) (ตท.15) เป็น จก.กบ. ทบ. พ.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ รองจก.กง. ทบ.(ตท.15) เป็น จก.กง. ทบ. พ.อ.สุนันท์ เยี่ยมสถาน รองผบ.จทบ. สระแก้ว เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว พ.อ.ธานี พูนสวัสดิ์ รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็น ผบ.พล. พัฒนา ที่ 3 พ.อ.กฤษณ์ กิจสุวรรณ รองผบ. มทบ. 33(ตท.14) เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย พ.อ.สุรพงษ์ ปรการรัตน์ รองผอ.รพ.พระมงกุฎ เกล้า เป็น ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผช.ผบ.ทร.(ตท.10) เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ (ตท.9) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. (อัตราจอมพล) พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร. (ตท.10) เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท. เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ปช.ทร. (ตท.11) เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผบ. ทัพเรือภาค 1 (ตท.10) เป็น ผบ. กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.นิคม หอมเจริญ รองเสธ.ทร. (ตท.10) เป็น หน.ฝสธ.ประจำฯ(อัตราพลเรือเอก) พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์ รองผบ.กองเรือยุทธการ (ตท.9) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.สมมาตร์ วิมุกตานนท์ รองผบ. กองเรือยุทธการ(ตท.10) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ศิริชัย ขนิษฐกุล เสธ.กองเรือยุทธการ(ตท.11) เป็น ผบ.ทัพเรือภาค 1 พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผช. เสธ.ทร.ฝยบ. (ตท.12) เป็น รองเสธ.ทร.

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผช.ผบ.ทอ.(ตท.11) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.วัฒนา ลับไพรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.(ตท.11) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทอ.(อัตราจอมพล)พล.อ.อ.มานิต ช้างเผือก หน.ฝสธ. ผบ.ทอ.(ตท.9) เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผบ.คปอ. (ตท.12) เป็น ผช.ผบ. ทอ.พล.อ.ท.ประจิณ จั่นตอง รองเสธ.ทอ. (ตท.13) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทอ. (ตท.11) เป็น เสธ.ทอ.

พล.อ.ท.คำรบ ลียะวณิช รองหน.คณะฝสธ.ประจำฯ (ตท.10) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ทอ.(อัตราพลอากาศเอก)พล.อ.ท. ภควัต รื่นพิพัฒน์ ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. (ตท.11) เป็น หัวหน้า ฝสธ.ประจำฯ(อัตราพลอากาศเอก) พล.อ.ท.สัณฑพงศ์ รื่นรมย์ ปช.ทอ. (ตท.10) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. พล.อ.ท. เพทาย อุดมศักดิ์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ (ตท.11) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงส์ ผช.เสธ. ทอ.ฝขว.(ตท.11) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ต. อารยะ งามประมวญ รองผบ.รร.นายเรืออากาศ (ตท.13) เป็น ผบ.รร.นายเรืออากาศ

##

## // __th_page=ข่าวสด-ข่าวหน้า1; // // var gaJsHost = ((https: == document.location.protocol) ? https://ssl. : http://www.); document.write(unescape(%3Cscript src=' + gaJsHost + google-analytics.com/ga + . + js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E)); // // try { var pageTracker = _gat._getTracker(UA-9145610-4); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {} //เนื้อหาโดย : ข่าวสด

Tag : เป็น , ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ , (ตท.10) , ทบ. , (ตท.11) , รองแม่ทัพภาคที่ , (ตท.12) , ผบ. , (ตท.13) , รองผบ. , รองเสธ.ทอ.


เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com