www.Facebook.com/GigGogDotComขายเสื้อภูฟ้า 60 ปีราชาภิเษกสมรส
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวโรกาส 60 ปี วันราชาภิเษกสมรส 28 เม.ย. พ.ศ. 2553 ร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมใจถวายพระพร โดยอัญเชิญภาพวาดฝีพร...

Tag : ร้านภูฟ้า , ปี , สำหรับขนาด , บาท , วันราชาภิเษกสมรส
อิ่มอร่อยอาหารจากตลาดโบราณทั่วทิศ
ด้วยตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด 6 ทศวรรษที่ทรงดูแลพสกนิกรชาวไทยให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงาน 9 ด้วยเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใ...

Tag : ปี , ปี , ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เฉลิมพระเกียรติ 9 ล้นเกล้าฯ
6 ทศวรรษทรงครองราชย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกครบ 60 ปีในวันที่ 5 พ.ค. 2553 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน จัดงาน 9 ล้นเก...

Tag : ศูนย์การค้าสยามพารากอน , นางลักขณา , อาทิ , 2553
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ - สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2553 ด้านหน้าเป็นภาพพระนามาภิไธย ม.ว.ก ด้านหลังเป็นข้อความอวยพร Seasonฒs Greeting ...

Tag : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ , สยามมกุฎราชกุมาร , พระราชทาน , สยามบรมราชกุมารี , พระเจ้าหลานเธอ
พระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.ลายพระหัตถ์ปีใหม่
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานส.ค.ส.ปีขาล 2553 แก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำไปพิมพ์จำหน่ายเนื่องในวันปีใหม่ เป็นหนึ่งในคอลเลกชั่นสินค้าใหม่ของ...

Tag : สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , ศ.คุณหญิงสุชาดา , 2553 , ส.ค.ส. , กล่าว
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552
วันนี้ เวลา 15.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ...

Tag : เฝ้าทูลละอองพระบาท , 2552 , ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน , สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , พระราชวังดุสิต , น. , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ , เวลา , และ , ประจำปี
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ""เสือจับค้างคาว""
ให้คนไทยโชคดี-มีวาสนาในปีขาล ถือฤกษ์ดีในโอกาสเปิดร้านภูฟ้าสาขาที่ 11 โซนอไลฟ์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ...

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , บาท , ราคา , เสือจับค้างคาว , เสื้อโชคดีปีขาล , วาสนา , สี , ได้แก่
พระเทพฯทรงเปิดร้านภูฟ้าสาขา 1
เมื่อเวลา 16.47 น. วันที่ 1 พ.ย. ที่โซนอไลฟ์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาที่ 11 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงนามบนภาพฝีพระหัตถ์ เสือจับค้างคาว โดยคำว่า ค้างคาว ในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับคำว่า ฮก ซึ่งมีความหมา...

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552
วันนี้ เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.04 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็...

Tag : เวลา , น. , เวียงท่ากาน , จังหวัดปทุมธานี , รังสิต , จังหวัดเชียงใหม่ , อัครราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ , เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ , พาร์ค
เปิดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมแซ่ซ้ององค์พระอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าอย่างเป็นทางการ กระทั่งถึงปัจจุบันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชานุญาตให้เปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้ประชาชนเข้าชมระหว่าง วันท...

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า , สยามบรมราชกุมารี , ธ.ค. , นี้
อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์-พรพระราชทาน
ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ให้นำไปผลิตสินค้าต่าง ๆ จำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกั...

Tag : สยามบรมราชกุมารี
หัตถกรรมโลหะ สะท้อน ภูมิปัญญาไทย
ตระหนักถึงคุณค่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่สำคัญ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ร่วมกับ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร จัดนิทรรศการหมุนเวียนครั้งที่ 6 ภูมิปัญญาไทยในหัตถกรรมโลหะ เผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยผ่านงานหัตถกรรมโลหะไทย โดยนิทรรศ การจัดแสดง ณ ...

Tag : ร้านภูฟ้าผสมผสาน
ข่าวในพระราชสำนักวันพุธที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2552
วันนี้ เวลา 08.23 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุมทรปราการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุมทรปราการ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์...

Tag : จากวังสระปทุม , อำเภอพระประแดง , สยามบรมราชกุมารี , สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุมทรปราการ , เวลา , น. , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เตรียมเปิดหอศิลป์ กทม.อย่างทางการ 19ส.ค.นี้
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวแถลงข่าวงานเปิดตัวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที...

Tag : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เทิดพระเกียรติรัตนะแห่งแผ่นดิน
คมชัดลึก : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 54 พรรษา ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายนนี้ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงร่วมกับร้านภูฟ้า สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การค้าสยามพารากอน สวนนงนุช ฯลฯ ร่วมกันจัดงาน รัตนะแห่งแผ่นดิน 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ เพ...

Tag : สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , พรรษา , ศูนย์การค้าสยามพารากอน , เจ้าฟ้าในดวงใจ , รัตนะแห่งแผ่นดิน
ภาพนักษัตรในองค์รัตนะแห่งแผ่นดิน
ในการเสด็จฯเปิดงาน รัตนะแห่งแผ่นดิน 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ 54 พรรษา ณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเรียงภาพพระราชทาน ใน...

Tag : อาทิ , สยามบรมราชกุมารี , พรรษา
ประจำวันที่26มี.ค.
คมชัดลึก : ** สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน รัตนะแห่งแผ่นดิน 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2552 ที่ร้อยเรียงภาพพระราชทานในพระราชกรณียกิจ พระฉายาลักษณ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สย...

Tag : 2552 , อยุธยา , สยามบรมราชกุมารี
ข่าวย่อยตลาด-เอ็มอาร์ทีหนุนน้องขายสินค้า
ในโอกาสเทศกาลวันแห่งความรัก ที่จะมาถึงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที จะจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาออกบูธจำหน่ายสินค้างานฝีมือ อาทิ กระเป๋าลดโลกร้อน ดอกไม้หอม หมอนการบูรจิ๋ว การ์ดดอกไม้แห้ง และการบูรหอม จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ...

Tag : จำกัด , บริษัท , 2552 , รายการ , ย๊าค , กรรมการผู้จัดการ , กุมภาพันธ์นี้
พระราชทานแนวทางดำรงชีวิต
เด็กนักเรียนหญิง รร.เฉลิมพระเกียรติฯ นับตั้งแต่ มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ ก่อตั้ง รร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ในปี 2545 มูลนิธิฯดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และรูปแบบการเรียนโดยตลอด ล่าสุดจัดตั้ง หอสมุดดรุณปัญญา ซึ่งเป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...

Tag : สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , พรรษา , รร.เฉลิมพระเกียรติ , นางสายสม , เช่น , ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ , วงศาสุลักษณ์ , รับสั่งต่อ
พระราชทานพรตรุษจีนที่เยาวราช
ในการเสด็จฯ ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง เทศกาลตรุษจีนย่านเยาวราชปี 2552 อย่างเป็นทางการ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงในชุด ระบำเผ่าเย้า จากมณฑลกวางสี สาธารณ รัฐประชาชนจีน และรำพื้นบ้านของไทย จากวิทยาลัยนาฏศิลป์...

Tag : สยามบรมราชกุมารี , และ , อาทิ , 2008 , จำนวน , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , พรรษา , ปักกิ่งเกมส์

 1 

เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com