www.Facebook.com/GigGogDotComอรัญญา ดีขึ้น ขอบคุณกำลังใจส่งให้
อรัญญา ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้ขอบคุณกำลังใจส่งให้ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระราชทานดอกไม้เยี่ยม เปี๊ยก อรัญญา ครอบครัวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านลูกสาว อีฟ พุทธิดา เผยอาการคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถกระดิกนิ้วได้แล้ว แต่ยังคงพักรักษาตัวที่ห้องไอซียู...

Tag : อรัญญา นามวงศ์ , อีฟ พุทธิดา , ต้อย เศรษฐา , อรัญญา , เปี๊ยก อรัญญา
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
วันนี้ เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระราชธรรมวิเทศหัวหน้าสงฆ์ และประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะฆราวาส เฝ้า ถวายเงิน และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระ...

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พุทธศักราช 2553
วันนี้ เวลา 08.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2553
วันนี้ เวลา 09.18 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 15.44 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
วันนี้ เวลา 15.37 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงจัดตู้ปลาในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.19 น. พระเจ้าวรวง...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2553
วันนี้ เวลา 14.48 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.52 น. พ...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
วันนี้ เวลา 10.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เดอะ เซคคอน อาร์เอ็มยูทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์:กรีน เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักทิวิตี้ (The 2nd RMUTP International Conference:Green Technology and Productivity) ณ โรง...

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
วันนี้ เวลา 18.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว และประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ใน...

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553
วันนี้ เวลา 13.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เกี่ยวกับช้างไทย ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโ...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 08.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระท...

Tag : ข่าวในพระราชสำนัก , พฤษภาคม , วันพืชมงคล
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 18.4...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 12.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยา...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
วันนี้ เวลา 12.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาล...

Tag : น. , เวลา , 2551-2552 , หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ประจำปีการศึกษา , วิทยาเขตสะลวง , อำเภอแม่ริม , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 เมษายน 2553
วันนี้ เวลา 09.36 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค...

Tag : ข่าวในพระราชสำนัก , เมษายน
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 เมษายน 2553
วันนี้ เวลา 16.59 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง และทรงเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทย : 30 ปี เคียงคู่ความเป็นธรรม ณ อาคารที่ทำการศาลแรงงาน เขตบางรัก กรุงเทพมหานครเนื้อหาโดย : กรมปร...

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 13.19 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง...

Tag : น. , เวลา , เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง , กรุงเทพมหานคร
ข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2553
วันนี้ เวลา 06.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปทรงเป็นประธานงานวันครบ 93 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 15.28 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิ...

Tag : เวลา , กรุงเทพมหานคร , น. , จังหวัดชลบุรี , เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง , พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา , สนามบินอู่ตะเภา , หอประชุมกองทัพเรือ , อำเภอบ้านฉาง , พระราชทานพระราชวโรกาสให้ , พอ.สว.
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 มี.ค. 53
วันนี้เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร...

Tag : น.
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 15.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศ...

Tag : เวลา , เฝ้าทูลละอองพระบาท , พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ , สยามมกุฎราชกุมาร , พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระวรชายา , น. , สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ , กรุงเทพมหานคร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 07.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มีนาคม 2553...

Tag : น. , มีนาคม , เวลา , 2553 , เที่ยวบินที่ , พุทธศักราช , ถึง , จำกัด , ระหว่างวันที่ , อาทิ , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 17.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เวลา 08.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชส...

Tag : กับ , เวลา , น. , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , กรุงเทพมหานคร , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , เสด็จออก , เขตบางกะปิ , 2551-2552 , เป็นวันที่
เทิดพระเกียรติพระองค์ภา
ผู้หญิงแห่งปี 2553 ตระหนักถึงคุณค่าของบทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ในวันสตรีสากล (8 มี.ค.) ของทุกปี สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดงานประกาศ...

Tag : 2553 , ได้แก่ , พระองค์เจ้าโสมสวลี , ผู้หญิงแห่งปี , คน , โดย , พระวรราชาทินัดดามาตุ
ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 12.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัม...

Tag : น. , เวลา , สยามมกุฎราชกุมาร , กรุงเทพมหานคร , อาคารใหม่ , สวนอัมพร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง , 2551-2552 , สยามบรมราชกุมารี , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระองค์ภาผู้หญิงแห่งปี2553
ที่ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เวลา 10.00 น. วันที่ 4 มี.ค. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการประชุมสัปดาห์สตรีสากล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. โดยในปีนี้ทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นผู้หญิงแห่ง...

Tag : มี.ค. , 2553
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2553
วันนี้ เวลา 11.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 15.48 น. พระบาท...

Tag : น. , เวลา , สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ , สยามมกุฎราชกุมาร , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , พระเจ้าวรวงศ์เธอ , สยามบรมราชกุมารี , พระวรชายา , เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ เวลา 15.07 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงเป็นประธานพิธี ยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำป...

Tag : เฝ้าทูลละอองพระบาท , เวลา , น. , โอกาสนี้ , ในการนี้ , จากนั้น , จังหวัดน่าน , สยามบรมราชกุมารี , 2552 , นอกจากนี้ , จังหวัดนครราชสีมา
ฉลองใหญ่ไฟพระฤกษ์""มะขามหวานเกมส์""
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ณ วังศุโขทัย เพื่อพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรม การอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มะขาม...

Tag : ก.พ. , มะขามหวานเกมส์ , ในวันที่ , ครั้งที่ , มี.ค.
""พระบรม""ชื่นชมสมาคมจักรยาน
จัดแข่งเสือภูเขาได้ดีทรงยินดีกับนักกีฬา สมเด็จพระบรมโอรสาธิกราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.อ.ชนินทร์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนจากสำนักงานกองท...

Tag : ในพระบรมราชูปถัมภ์ , จำนวน , คน
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
วันนี้ เวลา 14.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พระเจ้...

Tag : เฝ้าทูลละอองพระบาท , น. , เวลา , ในการนี้ , สยามมกุฎราชกุมาร , พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ , ในโอกาสนี้ , อำเภอท่าวังผา , 2552 , พระวรชายา
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553
วันนี้ เวลา 12.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2551 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันที่ 1 เวลา 15.42 น. พระบ...

Tag : เวลา , น. , กับ , พลอาสาสมัคร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , 2552 , สยามมกุฎราชกุมาร , ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ , ประจำปีการศึกษา , 2553

 1  2  3  4    >>  

เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com