www.Facebook.com/GigGogDotComพ.ร.บ.เงินเดือนครู มีผลบังคับใช้แล้ว!!
ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันที่ 30 มีนาคม 2554 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( 31 มีนาคม 2554) บัญชีเงินเดือนค...

Tag : พ.ร.บ.เงินเดือนครู , เงินเดือนครู , พรบ.เงินเดือน , ขึ้นเงินเดือน , ข้าราชการ
เอาใจครู ออกกม.ขึ้นเงินเดือน
วุฒิฯเอาใจครู3วาระรวดคลอดกม.ขึ้นเงินเดือนร่างพ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..)พ.ศ...ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 3 วาระรวดด้วยมติเอกฉันท์ 71-0 เตรียมส่งเรื่องให้สภาผู้แทนรับทราบวันที่ 28 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวย...

Tag : เอาใจครู , ออกกม. , ขึ้นเงินเดือน
ปรับเงินเดือนข้าราชการ มหาวิทยาลัย
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... และร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอ...

Tag : ปรับเงินเดือนข้าราชการ , มหาวิทยาลัย , ขึ้นเงินเดือน , ขึ้นเงินเดือนครู
ครูเฮ! สภารับร่างพ.ร.บ. ปรับโครงสร้างเงินเดือน
นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .. เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้ง...

Tag : ปรับโครงสร้างเงินเดือน , เงินเดือน , ปรับเงินเดือน , ขึ้นเงินเดือน , เงินเดือนครู
ปรับเงินเดือนครู ครูรุ่นใหม่รับอานิสงส์
ก.ค.ศ. ชี้แจง พ.ร.บ.เงินเดือนฯครู ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ครูรุ่นใหม่ ได้รับประโยชน์ด้วย เงินเดือนเพดานขั้นสูงสุดเทียบเท่าวิชาชีพขั้นสูง ...นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ สัมภาษณ์กรณีนายนิพนธ์ ชื่นตา ประธานที่ปรึกษา สหภาพครูแห่งชาติ ระบุว่าค...

Tag : ครูรุ่นใหม่ , ปรับเงินเดือนครู , เงินเดือนครู , ขึ้นเงินเดือนครู
ทุ่มงบ 2 พันล้าน ปรับเงินเดือนครู กันสมองไหล
ครม.เอาใจครู 4 แสนคนทั่วประเทศ อนุมัติงบ 2,000 ล้านบาท ปรับเงินเดือนครูเพิ่ม 8 % หวังแก้ปัญหาสมองไหลข้าราชการครู ตั้งเป้ามีผลบังคับใช้ก่อน เม.ย.54...ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งแหน่ง...

Tag : ปรับเงินเดือนครู , ขึ้นเงินเดือน , เงินเดือนครู
ลุ้นร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนทันเปิดสภาฯ นี้
ยืนยันอัตราขั้นสูง คศ.5 ที่ 66,480 บาท แม่พิมพ์เตรียมเฮรัฐปรับเพิ่ม 5%คาดว่าร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนฯ น่าจะแล้วเสร็จทัน ก่อนที่รัฐบาลจะปรับเพิ่มในเดือนเมษายน2554.... ตามที่รัฐบาล มีนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทขึ้นร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในระบบรา...

Tag : พรบ. , เงินเดือน , ร่าง พรบ. , พ.ร.บ.
""ชินวรณ์""ไม่สนคำค้านดับปรับบัญชีเงินเดือนครู
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งตนได้ยืนยันเสนอปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงจาก 64,34...

Tag : บาท , อัตราใหม่ , ขั้นสูงอัตราเดิม , ขั้นต่ำใช้อัตราเดิม , คศ.4 , 15 , 600 , ก.พ. , นายชินวรณ์ , พ.ศ. , 7 , 940 , 12 , 530
ศธ.ดันก.ม.เงินเดือนครูเล็งขยับเพิ่มเพดานขั้นต่ำ
'ชินวรณ์' หวังจูงใจคนเก่งมาเรียนครู นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ.ได้ยกร่างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่มีเพดานสูงกว่าว่า ขณะนี้ร่าง...

Tag : ปี , บุณยเกียรติ
แฉอธิการบดีรับจ้างครูทำผลงาน
จากการสัมมนาเรื่อง ทิศทางใหม่การผลิตครู-วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 8 ธ.ค. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร ที่ปรึกษากมธ.การศึกษา กล่าวว่า การผลิตและเลื่อนวิทยฐานะครูเป็นประเด็นที่มีปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องการเลื...

Tag : กล่าวว่า
400ครูสพฐ.ถอนตัวขอเออร์ลี่ปีหน้า
นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการสังกัดสพฐ.ที่ยังตกค้างจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่รีไทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 1,312 ราย เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมไ...

Tag : 2553 , ล้านบาท , นายพิษณุ , จำนวน
ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะใหม่
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ซึ่ง...

Tag : บาท , และ , คือ , ต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ , ด้านที่ , และคะแนนผลงานทางวิชาการไม่ต่ำกว่าร้อยละ , ส่วนด้านที่ , กล่าวต่อไปว่า , ต้องได้คะแนนในส่วนผลการพัฒนาผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ , โดยในด้านที่ , นายจุรินทร์
จุรินทร์เผยครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.เงินเดือนแล้วเพิ่ม8%
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ยกร่างขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนนั้น ได้ผ่านมติคว...

Tag : ปี
เร่งคลอดพ.ร.บ.เงินเดือนครู
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ?. ว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตนเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพ....

Tag : และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , เมื่อวันที่ , เงินวิทยฐานะ
ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเงินเดือนครู
วันที่ 27 พ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญ...

Tag : บาท , ขั้นสูง , ขั้นต่ำ , ขั้นต่ำชั่วคราว , 15 , 600 , 12 , 530 , มีอัตราดังนี้
ศธ.เร่งทำร่างพ.ร.บ.เงินเดือนห่วงขรก.ครู5หมื่นคนเสียประโยชน์
คมชัดลึก : จุรินทร์ สั่ง ศธ.เร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห่วงข้าราชการครูสังกัด สพฐ.ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคนเสียประโยชน์จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ...

Tag : เงินเดือน , 2552 , เงินวิทยฐานะ , เมษายน , และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , พ.ร.บ. , ทั้งนี้
จุรินทร์ย้ำแจกเงินซื้อชุดนร.-อุปกรณ์ทันเปิดเทอม
คมชัดลึก : จุรินทร์ ย้ำ สถานศึกษาต้องแจกเงินให้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทันเปิดเทอม เชิญ 10 หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด มาชี้แจงแนวดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ ขอให้ยึดศธ.เป็นต้นแบบปฏิบัติเพื่อให้นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ...

Tag : แห่ง , จุรินทร์ , นาย , เรียนฟรี , ปี , อย่างมีคุณภาพ , เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ศธ. , ใน , ได้แก่

 1 

เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com