www.Facebook.com/GigGogDotComศ.ดร.ไพฑูรย์ไม่เห็นด้วยเปลี่ยนหลักสูตร
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึง ปัญหานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เผาโรงเรียน และมีผู้เสนอแนะ ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่เห็นด้วยว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในทันทีทันใด เพราะจะเป็นการติเรือทั้งโกลน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะอยู่ ปั...

ก.ค.ศ.เดินหน้าใช้ว.17ประเมินวิทยฐานะครู
นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ยกร่างคู่มือการประเมินครูและบุคลากรท...

Tag : คะแนน , คน , คิดเป็น , คือ , และ , แบ่งเป็น , นายประเสริฐ
สพฐ.เตรียมประเมินสมรรถนะครูทั้งระบบ
ย้ำต้องการนำผลไปใช้เพื่อการพัฒนา รับอนาคตจะมีผลต่อการได้วิทยฐานะ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยจะเริ่มจากการปร...

Tag : ดร.ชินภัทร
""จุรินทร์""ชู สคบศ.องค์กรหลักพัฒนาครู
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในหลักการเบื้องต้นของการอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนทางด้านการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกั...

Tag : ศธ. , รมว.ศึกษาธิการ , ข้าราชการพลเรือนด้านการศึกษา , และบุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายครูจี้จุรินทร์ล้มเลือกผู้แทนคุรุสภา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพครู 12 องค์กร อาทิ สมาคมนักพัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย สหภาพครูแห่งชาติเครือข่ายอีสานใต้ เครือข่ายสภาครูอีสาน และสภาครูอีสานแนวร่วมธรรมาภิบาล นำโดย นายประภาส จันทร์เอิบ ประธานสภาครูอีสานแนวร่วมธรรมาภิบาล และ นายประสิทธิ...

Tag : และ , ใน , นายประภาส , บาท , ก.ค.ศ. , กล่าวว่า , เขตพื้นที่การศึกษา , อ.ก.ค.ศ. , อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา , รศ.ดร.สุขุม
แฉอธิการบดีรับจ้างครูทำผลงาน
จากการสัมมนาเรื่อง ทิศทางใหม่การผลิตครู-วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 8 ธ.ค. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร ที่ปรึกษากมธ.การศึกษา กล่าวว่า การผลิตและเลื่อนวิทยฐานะครูเป็นประเด็นที่มีปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องการเลื...

Tag : กล่าวว่า
ก.ค.ศ.เอาจริงเชือด อ.ก.ค.ศ.ไม่ซื่อ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นัดพิเศษ ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้พิจารณาประเด็นที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญรับเรื่องร้องทุกข์ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธา...

Tag : ราย , เขต , ให้พ้นจากตำแหน่ง , สอบวินัยร้ายแรง , พ้นจากตำแหน่ง , 2548 , รมว.ศึกษาธิการ , อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
แนะครูทำวิจัยง่าย ๆ ใช้ได้ทันที ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการสอน
จากการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การวิจัยต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ได้นั้น ต้องเข้าใจทิศทางและเป้าหมายที่ต้องเ...

Tag : กล่าวว่า , รศ.ดร.วรากรณ์
ก.ค.ศ.ปรับไม้บรรทัดคัดผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.เขต
แย้มเคยถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิปิ๋ว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนครูในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ...

Tag : อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ , คน , ก.ค.ศ. , นายจุรินทร์
ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะใหม่
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ซึ่ง...

Tag : บาท , และ , คือ , ต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ , ด้านที่ , และคะแนนผลงานทางวิชาการไม่ต่ำกว่าร้อยละ , ส่วนด้านที่ , กล่าวต่อไปว่า , ต้องได้คะแนนในส่วนผลการพัฒนาผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ , โดยในด้านที่ , นายจุรินทร์
จุรินทร์เผยครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.เงินเดือนแล้วเพิ่ม8%
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ยกร่างขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนนั้น ได้ผ่านมติคว...

Tag : ปี
รวบครูร่วมโกงเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. สมาคมครูจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมครูร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมประจำเดือนมิ.ย. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาจ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานอนุกรรมการสมานฉันท์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธาน อ.ก...

อบรมครูใช้e-Training เลื่อนวิทยฐานะครั้งที่23-24พ.ค.
นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยถึงกรณีเรื่อง e-Training ที่เป็นเกณฑ์ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษว่า ขณะนี้ระบบ e-training คืบหน้าไปมากแล้วโดยระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง...

สัญญาคำโต
เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com รัฐบาลได้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเฉพาะ ชื่อว่า คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี รมว.ศธ. เป็นกรรมการอยู่ด้วยคนหนึ่ง ประชุมนัดแรกเมื่อ 17 มกราคม น...

Tag : รมว.ศธ. , 17 , 000 , ล้านบาท , บาท
จับครูเรียก 3 หมื่นแลกเคลียร์ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ
อ้างรู้จัก ดร.ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณา เหยื่อเกรงจะสูญเงินเปล่าจึงเข้าแจ้งความ ตร.ดักซุ่มขณะจ่ายเงิน จึงควบคุมตัวมาสอบสวน แต่ยังปิดปากไม่ให้การใดๆ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (20 พ.ค.) พ.ต.อ.สุจินต์ นิจพานิช ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ควบคุมตัว นางทิพย์สุดา ธนุ...

Tag : 30 , 000 , ปี , อายุ , พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ , เขต , นันททรัพย์ , 2551 , นายประยูร , พงส.(สบ , นางทิพย์สุดา , บาท
ขรก.พลเรือนร้องรมว.ศธ.ขอความชัดเจนเรื่องสถานภาพ
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2552 นายสุธรรม นทีทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพบตัวแทนสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่า ตัวแทนข้ารากชารพลเรือน ศธ.ประมาณ 800 คน ได้เดินทางมารวมตัวที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้กระทรวงศึกษาฯ และรัฐบาล...

Tag : นายสุธรรม , คน
ก.ค.ศ.อนุมัติรองผอ.สพท. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 36 ราย -ผอ.กศน.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่� 20� ม.ค2552�� นายประเสริฐ���� งามพันธุ์��� เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึก...

Tag : เขต , สพท.นครราชสีมา , สพท.อุดรธานี , โอบามา , สพท.ขอนแก่น , คือ
ปฏิรูปศึกษารอบ2ปรับเกณฑ์กู้กยศ.เน้นยากจน
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาเปิดพิมพ์เขียวปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ของรัฐบาล ยกต่อไปเตรียมปรับเกณฑ์กู้ กยศ. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้เด็กยากจน พร้อมชูธงพัฒนาครู เตรียมเสนอขออัตรารับพนักงานธุรการ 1 หมื่นตำแหน่ง ช่วยรับภาระเรื่องอื่นแทนครู อาจผูกโยงไปร่วมกับนโยบายช่วยคนตกงาน 500,000 คน////นายจุรินทร์ ลั...

Tag : นายจุรินทร์ , คือ , กยศ. , กล่าวต่อว่า , ปฏิรูปการศึกษารอบ , นั้น , ปฏิรูปอะไร , ใน , กล่าว , อย่างไร , เพราะฉะนั้น
เปลือยชีวิตครูไทย หนี้ท่วมเพื่อครอบครัว-ลูกศิษย์
16 มกราคมนี้ วันครู เวียนมาบรรจบอีกปีหนึ่งแต่วิถีชีวิตครูไทยยังเป็นไปเช่นเดิม โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินรุงรัง ถูกสังคมมองว่าครูฟุ้งเฟ้อ แถมทิ้งลูกศิษย์ไปทำผลงานวิชาการเพื่อให้ได้เลื่อนวิทยฐานะทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำไม่ถึงเกณฑ์นานาชาติ !!////คม�ชัด�ลึก�ถือโอกาสนี้สัมภาษณ์พิเศษ�เปลือยชีวิตครูดีเด่นของคุรุ...

จุรินทร์มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนครู-ลดงานธุรการ-เลื่อนวิทยฐานะ
นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ�(ศธ.)�กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครูจัดระหว่างวันที่�12-16�มกราคมนี้ที่หอประชุมคุรุสภา�ว่า�วันครูในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีของขวัญที่จะเตรียมเพื่อมอบแก่ครู�3�เรื่องคือ�1.พัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภ...


 1 

เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com